Parkeringsinformation


Det er nemt at parkere på Indiakaj eller Midtermolen, hvor der skal betales til Københavns Kommune (grøn zone 3200) i automater på Indiakaj eller Midtermolen (tager kreditkort).

Der er også parkering på pladser ved Forbindelsesvej eller Indiavej. Her skal man betale til Europark i automater på Forbindelsesvej eller Indiavej (tager ikke kreditkort).

Der kan alle steder benyttes Europark app (Europark/Forbindelsesvej 4123), hvis man er tilmeldt dette.

Screenshot 2015-06-24 23.18.54